OM OSS

Vi är

redo att

göra jobbet

Mikael Johnsson

Svängstavägen 1061

376 93 Svängsta, Blekinge

Telefon 070.66 96 099

e-post hallandsboda@hotmail.com

www.krossanlaggningar.se

Referenser:

Vi har sedan tio år tilbaka

levererat tjänster/uppdrag

åt bl.a.

 • Östra Göinge kommun
 • Vägverket enskilda vägar
 • Södra Skogsägarna
 • Trafikverket
 • Skogsvårdstyrelsen
 • NCC

 

Certifikat:

 • Spräng och Asbestcertifikat

Krossanläggningar

Är ett företag med stor erfarenhet av entreprenad och anläggningsarbeten. Företaget bildades 1988. Förutsättningarna för arbetet har under årens lopp förändrats, vilket medför att företaget har ett flexibelt arbetssätt.

 

Företagets affärside är att leverera ballast-

material samt maskintjänster till entreprenad- och anläggningsindustri enligt gällande lagar

och föreskrifter.

 

Krossanläggningar har som policy att alltid leva upp till kundernas krav och förväntningar på de uppdrag och tjänster som vi levererar.

 

Ansvar

Samtliga maskinförare ansvarar för daglig tillsyn samt att arbetsplatsens kvalitetsansvarige omgående delges uppgifter rörande avvikelser. Avvikelser rapporteras skriftligen och dagligen. Ovanstående gäller även för de underentreprenörer som anlitas av Krossanläggningar.

Medlem i

Maskinentreprenörna, ME

Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF

 

Kundbeskrivning

Företaget utför uppdrag i såväl fast pris som

löpande räkning till byggföretag, vägverk,

trafikverk, kommuner m.fl.

 

Dokumentation

 • Kvalitet som säkerställs genom detaljerad

och dokumenterad projektstyring

 • Garanterade tider och övriga åtagande
 • Besiktningsanmärkningar och olyckor

minimeras genom dokumenterade rutiner

 • Samtliga arbetsmoment – från projektering

till färdigställande – dokumenteras i form av

sammanställningar och rapporter som gör

det möjligt att kontrollera arbetet samt att få

eventuella frågor besvarade

 

 

 

070 66 96 099

Krossanläggningar

Svängstavägen 1061

376 93 Svängsta

Blekinge