Hem

MIKAEL JOHNSSON

Kontakta oss

070 66 96 099

Miljö och kvalitet

Krossanläggningar ingår i en grupp maskinentreprenörer

som enats kring en gemensam miljöpolicy utifrån bransch-förbundets miljöinriktning.

Vi strävar efter att leva upp til kundernas och omgivningens krav och förväntningar genom att:

 • Ställa krav på miljöanpassade oljor och motorer när

vi köper in nya maskiner.

 • Källsortera och ta hand om farligt avfall på ett
 • miljöriktigt sätt.
 • Använda miljöanpassade rengöringsmedel.
 • Förvara bränsle och oljor på ett säkert sätt.
 • Minimere miljöbelastningen från våra
 • maskiner genom tillsyn och underhåll.
 • Påverka våre samarbetspartners att följa vår miljöpolicy.
 • Följa gällande miljölagstiftning.

Vi utför

 • Schakt
 • Gräv
 • Riv
 • Tryckavlopp
 • Asbest sanering
 • Spräng
 • Krossning
 • Dammgrävning
 • Avlopp
 • Minireningsverk

MIKAEL JOHNSSON

070 66 96 099

Krossanläggningar

Svängstavägen 1061

376 93 Svängsta

Blekinge